Μη συμβατός Φυλλομετρητής Διαδικτύου
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Β'-Επιπέδου με το φυλλομετρητή διαδικτύου που χρησιμοποιειτε. Για τη διευκόλυνσή σας παρακαλούμε όπως εισαχθείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας έναν από τους φυλλομετρητές
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • IceBrowser